LEXAN - NOVÁ CESTA SVETLA

KOMÔRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ PLATNE

Ponúkame komôrkové tepelneizolačné platne (od -40° do +120°C) s UV filtrom.Sú vyrábené z vysoko kvalitného termoplastického materiálu - polykarbonátu LexanTMOptimálne riešia problémy v stavebníctve, poľnohospodárstve a v iných oblastiach, kde je potreba oddeliť dvojaké prostredie pri zachovaní vysokej priepustnosti svetla a bez potreby priameho výhľadu.

LEXANTM THERMOCLEARTM PLUS

KOMOROVÁ PLATŇA

LEXAN THERMOCLEARTM PLUS

Platne Lexan TM  Thermoclear TM  Plus (LT2UV) sú opatrené obojstrannou ochrannou vrstvou, ktorá ich chráni pred UV žiarením, a tak zabraňuje znehodnoteniu materiálu. Obojstranná UV ochrana má výhodu pri zasklení stien v exteriéry v prípade, že sú obe strany steny vystavené slnečnému žiareniu. Platne LexanTM ThermoclearTM Plus sú chránené z oboch strán a zaručujú tak dlhodobú farebnú stálosť, zachovanie mechanickej pevnosti a nárazovej odolnosťi. Obojstranná UV ochrana platne znižuje odpad pri rezaní na trojuholníky a tiež vylučuje otočenie platne nechránenou stranou k slnku.

LEXAN THERMOCLEARTM SOLAR CONTROL IR

KOMOROVÁ PLATŇA

LEXAN THERMOCLEARTM
SOLAR CONTROL IR

Tento typ je výsledkom vývoja nového pigmentu, ktorým se redukuje priestup tepelnej zložky slnečného žiarenia, čo je žiadúce prevažne v letných mesiacoch. Sú to transparentné platne so svetlozeleným odtieňom. Platňa je prakticky nepriepustná pre UV žiarenie a zároveň neprepúšťa značnú časť IR lúčov. Napriek tomu priepustnosť viditeľného svetla je vysoká. Táto ochranná vlastnosť zabraňuje nežiadúcemu prehrievaniu interiérov.

LEXANTM THERMOCLICK

KOMOROVÁ PLATŇA

LEXANTM THERMOCLICK

Lexan™ Thermoclick™ je ďalší typ z rady komôrkových polykarbonátových platní pre ucelený zasklievací program.

Spája v sebe kombináciu vynikajúcich vlastností komôrkových platní s veľmi výhodným systémom inštalácie.Platne sa vzájomne spájajú na spôsob pera a drážky, čo umožňuje vytvárať hladké zasklené plochy bez rušivých spojov.Z exteriérovej strany je plocha na pohľad hladká a platne sú osadené len do hliníkového rámu. Z vnútornej strany, v prípade dlhších platní v závislosti od zaťaženia, sú platne priečne podoprené vhodným profilom.